Come O Holy Spirit Come Holy Spirit

 


 
 

NIGERIAN:
Wa wa wa Emimimo.

Emioloye.

Wa wa wa Alagbaram.

Alagbarameta.

Wao, wao, wao.

Emimimo.

ENGLISH:
Come, O Holy Spirit, come.

Holy Spirit, come.

Come, Almighty Spirit, come.

Almighty Spirit, come.

Come, come, come.

O Spirit, come. 
 
Come O Holy Spirit Come Holy Spirit Hymn Lyric
 
 

Pin It on Pinterest

Share This